10+ ซุปเปอร์โนวาที่แข็งแกร่งที่สุดในชิ้นเดียวที่แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริง

มีการโต้เถียงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับซูเปอร์โนวาที่แข็งแกร่งที่สุดใน One Piece ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องอ่าน